Visi

Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif berteraskan nilai saintifik, independen, kreatif, berdaya keusahawanan dan patriotik serta cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah. Misi

1. Untuk melahirkan insan yang cemerlang, inovatif, berbakat, berakhlak mulia,berdaya saing, berdaya cipta, saintifik dan patriotik melalui aktiviti akademik dan kokurikulum.
 
2. Untuk mewujudkan prasarana fizikal, perkhidmatan dan persekitaran yang berkualiti.Moto

'A College of Character, A Mark of Excellence'Objektif Operasi

1. Menjadikan MRSM Muar sebuah institusi pendidikan yang cekap, ceria dan cemerlang.
   
2. Menghasilkan sekurang-kurangnya 50% pelajar mendapat semua A dalam peperiksaan SPM dan 100% pelajar mendapat semua A dalam PT3.
   
3. Mengekalkan GPM di bawah 2.5 dalam peperiksaan SPM.
   
4. Semua pelajar mendapat TPNG 2.00 ke atas pada setiap semester dan sekurang-kurangnya 20% pelajar mendapat Sijil penghormatan Pengetua dan Sijil Graduasi MRSM Kelas pertama.
   
5. Semua pelajar layak menerima Sijil Graduasi dalam Sistem Penialaian PNG MRSM.