Puan Shalina Binti Mohamed
Pengetua 

Tuan Haji Arifin Bin Abu Bakar
Timbalan Pengetua
Pembangunan Pelajar
Puan Waheda Binti Abd Wahab
Timbalan Pengetua
Kecemerlangan Akademik
Tuan Haji Baharum Bin Arshad
Timbalan Pengetua
Pembangunan Bakat
Encik Jaafar Bin Hitam
Penolong Pegawai Tadbir (Kanan)